Σκοπός του δικτύου είναι να συνδέσει ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα με φορείς & παρόχους υπηρεσιών, να διευκολύνει την συνεργατική έρευνα, να αναπτύξει/οργανώσει διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, προγράμματα πρακτικής άσκησης, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να εφοδιάσει την επόμενη γενιά ερευνητών, επιστημόνων και επιχειρηματιών με τις κατάλληλες δεξιότητες, που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της χρήσης των δεδομένων και των υπηρεσιών του προγράμματος Copernicus.

Επισκέπτες από Μάρτιο 2020