Συντελεστές του Copernicus Academy στο ΑΠΘ

Αντώνιος Μουρατίδης, Επικ. Καθηγητής (Συντονιστής)
Τομέας Φυσικής & Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας,Τμήμα Γεωλογίας

Νίκος Λαμπρινός, Καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βασίλειος Τσιούκας, Καθηγητής
Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Δήμητρα Μπόμπορη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Βιολογίας

Ελένη Κατράγκου, Επικ. Καθηγήτρια
Τομέας Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

Δρ. Μηχ. Δημήτριος Αμπατζίδης                                                                                                     Επιστημονικός Συνεργάτης της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χαρτογραφίας και Γεωδαισίας

Σωτήριος Κεχαγιάς, Γεωλόγος

Νατάσα Μπουγέλη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Τμήμα Γεωλογίας

Ευτυχία Περιστερίδου, Γεωλόγος

Ελένη Παραστατίδου, Γεωλόγος

Χρυσάνθη Μούτσιου, Γεωλόγος